/

NOT LESS THAN 50 KG

2813 Views
by Maryna Artemenko
2013 / Ukraine / 12`
Comedy

Struggling against social stereotypes, Lesya begins fighting to gain weight.

directed by Maryna Artemenko
written by Maryna Artemenko
director of photography Ivan Tymchenko
music by Yaroslav Dzhus
production design by Maria Kuznetsova
edited by Andrii Dovhyy
produced by Igor Savychenko, Roman Klympush
cast Viktoriya Kylik, Valery Astakhov, Iryna Rozhdyestvyenska, Lesia Lypchuk, Yaroslav Gerus, Ruslan Nikonenko, Nina Radkevich, Serhiy Besedin
casting by Alla Samoilenko
sound design by Artem Mostovyi
costume design by Gala Otenko, Daryna Poshtenko
make up by Natalia Stepanova
production manager Denys Vorontsov
production companies Directory Films
supported by Ukrainian State Film Agency
sales agent Directory Films
Date

10.02.2013