/

DREAMS FROM ATLANTIS

2331 Views
by Oleg Chorny
2014 / Ukraine / 89`
Documentary / History / Drama

A fateful story about the village Buchak not far from Kaniv. In the 1950’s filmmaker, Oleksandr Dovzhenko turned Buchak into “Hollywood on the Dnieper.” The village and the surrounding area became the “go-to location” for famous film productions like, “Ukrainian Rhapsody” by Sergii Paradzhanov, “The Ivan Kupalo Evening” by Yuri Illienko, “Dream” by Volodymyr Denysenko, “Bumbarash” by Arkadiy Narodytsky and Nikolai Rasheev, and “Ivan’s Childhood” by Andrey Tarkovsky…

directed by Oleg Chorny
written by Stanislav Tsalyk
director of photography Oleg Malovitskiy
music by Igor Stetsyuk
edited by Hennadiy Khmaruk
produced by Igor Savychenko, Roman Klympush
cast Larysa Kadochnikova, Raisa NEdashkivska, Mykola Rasheev, Mykhailo Illienko, Sergii Bukovskiy, Oleksandr Denysenko, Sergii Yakutovych, Anatolii Barchuk, Sergii Brzhestovkiy, Mykola Burlyaev, Mykhailo Tkachuk
sound design by Andrii Ryzhov
production companies Directory Films
supported by Ukrainian State Film Agency
sales agent Directory Films
Date

30.06.2014